สัดส่วนการจัดสรรเงินแต่ละโครงการ (Input)

Warning: mysqli_connect(): (42000/1044): Access denied for user 'teamstgmoph'@'localhost' to database 'stg_moph' in /var/www/html/rbudget60/includes/dbconn_chart.php on line 12 Query was empty